EN


Ing. arch. BcA. Oldřich Sládek 

+420 605 155 157
sladek.oldrich@gmail.com

2006 – 2013

2009 - 2014

2008
2009
2010 - 2011 
2011 - 2013 
od 2013
od 2017

ČVUT v Praze Fakulta architektury
diplomní projekt v atelieru prof. Ing. Akad. arch. Aleny Šrámkové
VŠUP, Atelier K.O.V. u Evy Eisler

Šrámková Architekti s.r.o.
John Eisler architects
třiarchitekti
AOC Ondřeje Císlera
externě pro Huť architektury Martin Rajniš
vyučující na Fakultě architektury ČVUT

publikace

Hradčanská 150m
Sedm let K.O.V.
On the Road

ISBN 978-80-903826-6-4
ISBN 978-80-86863-81-8
ISBN 978-80-88308-05-8